Preskočiť na obsah
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V záujme vašej bezpečnosti a ochrany súkromia sme pripravili dokument, v ktorom nájdete pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookie v súvislosti s používaním webovej stránky https://wellsummit.org/.

Zhromažďovanie informácií a ochrana osobných údajov

Webová lokalita je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a jej správca sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa všetky osoby, ktoré ju používajú, cítili bezpečne.

Poskytnuté osobné údaje budú riadne chránené, aby sa nedostali do rúk neoprávnených osôb. Takisto sa nesmú prenášať, ďalej predávať ani zneužívať. Upozorňujeme, že poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné, ale je nevyhnutné aj na pridanie komentára na blog alebo na kontaktovanie nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Komentáre

Keď návštevník stránky zanechá komentár, zhromažďujeme údaje viditeľné vo formulári komentára, ako aj IP adresu návštevníka a podpis prehliadača ako pomôcku pri detekcii spamu. Zanechanie komentára je úplne dobrovoľné. Zanechaním komentára však súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Kontaktný formulár

Na blogu na adrese https://wellsummit.org/pl/kontakt/ nájdete kontaktný formulár, pomocou ktorého nás môžete kontaktovať. Vyplnenie kontaktného formulára si vyžaduje poskytnutie osobných údajov, ktoré sa používajú na kontaktovanie osoby, ktorá formulár odoslala, s cieľom odpovedať na otázku alebo žiadosť. Informácie odoslané prostredníctvom formulára uchovávame na účely zákazníckeho servisu počas bližšie neurčeného obdobia, ale takto získané informácie sa nepoužívajú na marketingové účely.

Cookies

Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré sa používajú na prispôsobenie obsahu webových stránok potrebám používateľa, aby sa stránka správne zobrazila na zariadení používateľa, na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky a ktoré stránky webových stránok sú najobľúbenejšie, a na poskytovanie reklamného obsahu používateľom podľa ich záujmov.

Pri prvej návšteve blogu sa zobrazí upozornenie o používaní súborov cookie. Prijatie tohto oznámenia znamená, že súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov. Tento súhlas môžete vždy odvolať. Ak to chcete urobiť, odstráňte súbory cookie a zmeňte nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači.

Používané súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje ani iné informácie získané od používateľov a zhromažďujú sa len na štatistické účely.

Blog používa tieto typy súborov cookie:

 • Základné – súbory cookie prispievajú k použiteľnosti webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová lokalita správne fungovať.
 • Predvoľby – súbory cookie prispievajú k použiteľnosti webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na webovej stránke a prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová lokalita správne fungovať.
 • Štatistika – Štatistické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako sa rôzni používatelia správajú na webových stránkach, a to zhromažďovaním a vykazovaním anonymných informácií, t. j. metriky Yandex – slúžia na zhromažďovanie informácií o činnostiach používateľov na blogu – štatistiky o návštevnosti webových stránok, počte kliknutí a záznamov jednotlivých relácií. To nám umožňuje sledovať skúsenosti používateľov pri interakcii s webom, čo nám poskytne neoceniteľnú pomoc pri optimalizácii webu. Tieto informácie sa zhromažďujú na analýzu obsahu a záujmu používateľov, aby sme mohli vytvárať obsah na témy blízke záujmom čitateľov.
 • Neklasifikované – neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sú v procese klasifikácie, spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookie.

Právo na prístup k údajom

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte tieto práva:

 • Právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k vašim osobným údajom;
 • Právo na opravu údajov;
 • Právo na vymazanie údajov;
 • Právo na obmedzenie spracovania;
 • Právo namietať proti spracovaniu;
 • Právo na prenosnosť údajov (ak je to technicky možné);
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel, ak bol takýto súhlas udelený skôr;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Protokoly servera

Používanie webovej stránky zahŕňa odosielanie požiadaviek na server, na ktorom je webová stránka uložená. Každá požiadavka odoslaná na server sa zaznamenáva do protokolov servera.

Záznamy obsahujú okrem iného vašu IP adresu, dátum a čas servera, informácie o vašom prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate. Protokoly sa ukladajú a uchovávajú na serveri.

Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi používateľmi webovej stránky a nepoužívajú sa na vašu identifikáciu.

Denníky servera sú len pomocným materiálom pre správu stránky a ich obsah nie je sprístupnený nikomu inému ako osobám oprávneným spravovať server.

Súhlas

Používaním webovej stránky https://wellsummit.org/ vyhlasujete, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi.